kerecsendi Apró Lábak Biztos Kezdet Gyermekház

1. sz. szakmai beszámoló rövid összefoglalója

A kerecsendi Apró Lábak Biztos Kezdet Gyermekház előkészítő munkái 2018 szeptemberében indultak. Ekkor kapott megbízást a projekt szakmai vezetője is. Az első lépések között - egyéni beszélgetések, védőnőkkel zajló konzultációk és a családlátogatások formájában - a program megismertetése történt a célcsoporttal. Az első családok már szeptemberben jelentkeztek, s velük meg is kezdődött a munka. A ház programját, szabályait a családokkal közösen terveztük meg. Mindeközben zajlott a leendő ház részleges fölújítása, ami elsősorban a nyílászárók cseréjét és apróbb javításokat jelentett. A felújítás 2018.12.05-én befejeződött. Decemberben megtörtént a tervezett eszközbeszerzések döntő része is. A fölújítás utáni takarításba, berendezkedésbe bevontuk a családokat is. Közben szakmai tapasztalatcserén jártunk néhány szülővel egy, már nyolc éve működő házban Tarnabodon. Ezek a jó és kevésbé jó tapasztalatok sokat segítettek saját elképzeléseink formálásában. December 1-től alkalmazzuk gyermekházi munkatársunkat, aki bár fiatal, de hasznos tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógiai asszisztens. A ház december közepén nyílt meg. A megnyitón az anyukák szerepeltek. A ház karácsonya is szépen sikerült. December végéig 31-en fordultak meg a házban, ebből 19-en rendszeresen vették igénybe szolgáltatásainkat. Nagyon népszerű a közös főzés, a bébiétel készítés. A mosási lehetőségre nagy szükség van, de ennek használata körül még mindig tapasztalható némi szégyenkező gátlásosság. A ház tervezett napirendjét lassan, lépésről lépésre, kisebb bizonytalanságokkal sikerül megvalósítani, mert a különböző korú kisgyermekek alvását-evését némileg össze kell hangolni a közös fejlesztő foglalkozásokkal. A gyerekek mindegyikén tapasztaljuk már egy hónap működés után is a pozitív változásokat. Családjaink legnagyobb részében a drog és függőségek jelentik a szegénység mellett a legnagyobb kockázatot. Ezért más programjaink mellett a RÉV Szenvedélybeteg-mentő Ambulanciával kezdtünk együttműködést, akik heti rendszerességgel tartanak a mamáknak csoportfoglalkozást és egyéni beszélgetéseket. Gyermekorvosi rendelés havonta, pszichológus havonta fejlesztő pedagógus - konduktor kéthetente segíti munkánkat. 


2. sz. szakmai beszámoló rövid összefoglalója

Gyerekházunk 2018 januárjában megnyitotta kapuit és fogadta az első családokat. Az érdeklődés a kezdetektől nagy. A működés első szakaszában fontos feladat volt az épület fölszerelése, a családok megnyerése, a szakmai partnerintézményekkel együttműködés kialakítása, a ház szakmai segítő gárdájának megszervezése és a dokumentációs-rendszerhez csatlakozás.

Sikerült hamar megteremtenünk a tárgyi alapfeltételeket - részben pályázati pénzből, részben pedig magán adományokból. Átvészeltünk egy súlyos vis maior helyzetet is (a fűtési szezonban kikapcsolták az áramot és az internetet). A ház megkapta működési engedélyét és beszereztük a szabadtéri fejlesztő játékokat.

A családok elérése jól sikerült. Eddig 18 korosztályos kisgyermek és édesanyja vette igénybe a ház szolgáltatásait, és megjelent az első várandós édesanya is. Nehézséget a rendszeresség jelent. A házhoz kötődő családok nagy száma ellenére indikátor számunk május illetve júniusban 6, illetve 5 fő. Gyakoriak a családlátogatások s a ház saját facebook oldalán történő levelezés is. Az óvodával, védőnővel és a családsegítővel az együttműködés épül, az egészségügyi szolgálattal már kifejezetten jó. A szakmai szolgáltatások közül jól működik a gyermekorvosi rendelés - havonta egy alkalommal a település összes 6 év alatti gyermeke előtt nyitva ál. A konduktoroknak több mozgás- és beszédfejlődésbeli elmaradást sikerült földeríteniük. Védőnői kérésre a házba nem járó gyerekek is elérhetik ezt a szolgáltatást. A meseterápiás gyermekkönyvtári program is sikeres. A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal szervezett drog prevenciós és hozzátartozó segítő program is rendszeres.

A gyermekpszichológiai vizsgálatok csak részben valósultak meg. Kertprogramunkat a jövő évre kell átterveznünk. A gyermekek fejlődése nagy örömünkre szinte kézzelfogható, és a szülői kompetenciákat is sikerült komolyan fejlesztenünk.

Elégedettek lehetünk közösségi programjaink sikerével és számával is.

Nem várt nehézséget jelentett, hogy munkatársunk májusban távozott. Pótlása július közepén megtörténik. A Gyerekhát infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázatunk eredményes lett, a támogatás felhasználásával augusztus-szeptemberben fogunk hozzá a tervezett átalakításokhoz.  


Záró szakmai beszámoló

Projektünk 2018. július 5-én indult. Az Apró Lábak Biztos Kezdet Gyerekház ünnepélyes megnyitására 2018. december 14-én került sor. (I. mérföldkő). 2019. július 5-ig, határidő szerint elértük a II. mérföldkőig tervezett 4 fő indikátort. A projekt 2022. október 3-án zárult (III. mérföldkő). Addigra teljesítettük a 7 fő indikátorértéket, és az 50 % rgyk-s arányt.

A projektben megvalósítottuk a Felhívás 3.1.1.1. pontja szerinti kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységeket (8 db) és a 3.1.1.2. pont szerinti választható, önállóan támogatható tevékenységeket (2 db).

Pályázatunkban megvalósult a 3.1.2.2. pont szerinti választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a hátrányos helyzetű/roma munkatárs alkalmazása.

A projekt megfelelt a 3.4.1. pont szerinti műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos, valamint a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítókra vonatkozó elvárásoknak, valamint az EFOP 1.4.1. kiemelt projekttel történő együttműködéssel kapcsolatos előírásnak.

A projekt megfelelt az alábbi szakmai elvárásoknak:

  • a 40/2018-as rendelet szerinti személyi és infrastrukturális feltételeket biztosítottuk,
  • a szolgáltatásokat a projekt indulástól számított 6. hónapon belül megkezdtük,
  • a Gyerekház a projekt indulásától kezdve végleges helyszínen működik.

A Gyerekház a működési engedélyt megkapta, a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozat 2019. június 27-én vált véglegessé. A Gyerekház nyitva tartása megfelel az előírásoknak.

A kötelező képzések (2 fő Biztos Kezdet alapképzés, 4 fő partnerképzésből 2) teljesítése megtörtént. A projekt megvalósítása során 2 db, a szolgáltatás célcsoportján túlmutató nagyrendezvényt szerveztünk.

A 3.4.1.1. műszaki és szakmai elvárásokat teljesítettük, a projekt végére - a rendszeresen járó gyerekek közül - az rgyk-sok aránya 57 % lett.

A 3.7. indikátorok, adatszolgáltatás terén: a vállalt 7 indikátort (rendszeresen járó gyermeket) teljesítettük, 95 db ESZA-kérdőívet töltettünk ki a bevont gyerekekről és szülőkről.

A 3.8. fenntartási kötelezettségnek a projekt megfelel: a fenntartó vállalta a projekt zárását követő öt évig történő együttműködést az Irányító Hatósággal, az EFOP 1.4.1. kiemelt projekttel, továbbá biztosítja a projektdokumentumok elkülönített nyilvántartását.

A fenntartási időszakban továbbra is Kerecsend Község Önkormányzata lesz a Gyerekház fenntartója. Az Önkormányzat 2022 februárjában pályázatot adott be a gyerekház a hazai finanszírozásra, majd a júniusban megismételt pályázat révén a 2022. november-decemberre az igényelt költségvetési támogatást elnyerte.

Biztos kezdet gyerekház kialakítása Kerecsend községben EFOP-1.4.3-16-2017-00059
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el