Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének kialakítása Kerecsend községben EFOP-2.1.2-16-2018-00101

A projekt bemutatása

Kerecsend Község Önkormányzata az EFOP-2.1.2-16-2018-00101 azonosító számú projekt keretében 15 millió Ft támogatást nyert el az Apró Lábak Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének kialakítására. A támogatás intenzitása 100 %, a megvalósítás önkormányzati saját forrást nem igényel.

A projekt elsődleges célja a Gyerekház Kerecsend, Fő u. 63. sz. alatti épületének felújítása. A felújítási munkák keretében sor kerül a tetőszerkezet részleges javítására, egyes beltéri nyílászárók átalakítására, cseréjére, teakonyha és új vizesblokk kialakítására, az épület külső hőszigetelésére, festésére, a fűtési rendszer részleges felújítására, a külső terasz felújítására és az ingatlan előtti parkoló kialakítására. Az építési munkák költsége: 12,3 millió Ft.

A felújítás mellett a pályázat lehetőséget ad több szükséges eszköz beszerzésére is. Az e célra rendelkezésre álló 1,4 millió Ft-ból többek között informatikai eszközöket, valamint udvari és fejlesztő játékokat vásárolnak.

A projekt megvalósítása 2019. július 1-jén kezdődött és 2020. november 29-ig tart.

A felújítási munkákkal az Önkormányzat a kerecsendi székhelyű KVCS Geo Kft-t bízta meg. A vállalkozó a kivitelezési munkákat határidőben elvégezte, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. április 19-én eredményesen lezárult.

A projekt zárásáig hátralévő időszakban a tervezett eszközbeszerzésekre kerül sor.

A projekt kapcsolódik a korábbi "Biztos kezdet gyerekház kialakítása Kerecsend községben" című, ugyancsak az EFOP keretében támogatott folyamatban lévő, négyéves megvalósítási időtartamú pályázathoz, amelynek célja a gyerekház létrehozása és működtetése. 

Biztos kezdet gyerekház kialakítása Kerecsend községben EFOP-1.4.3-16-2017-00059
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el